top of page

CAFFI :: CAFE 

 Mae’r caffi yn gweini amrywiaeth o fwydydd a diod blasus mewn awyrgylch gyfforddus, clyd. Wedi taith hir yn y mynyddoedd, gallwch eistedd o flaen y tân a mwynhau diod a detholiad o gacennau cartref. Mae ein bwydlen ginio yn cael ei baratoi’n ffres yn y caffi ac yn cynnwys ein paninis, platiau a saladau. Ymdrechwn i ddefnyddio cynnyrch Cymreig pan fo’n bosib. Rydym yn gweini coffi Poblado ssy’n cael ei baratoi yma yn Eryri.

The caffi serves a range of delicious foods and drink in comfortable, cosy surroundings. After a long walk in the mountains, you can enjoy a selection of cakes, some of which are homemade in the cafe,  and a range of hot and cold drinks Our food is freshly made on the premises and include our acclaimed paninis, platters and salads We endeavour to use Welsh sourced products where available. We serve freshly made Poblado coffee roasted and blended here in Snowdonia

Poblado Coffee

Caffi Menu Spring 2020 jpeg.jpg
bottom of page